Vedligeholdelse

Udført korrekt kan et tagpaptag i dag holde 50 år, og hvis du sørger for at passe godt på det, kan levetiden blive endnu længere.

Vedligeholdelse af dit tagpaptag: Sådan får du det til at holde (næsten) evigt

Vi giver dig her de bedste råd til at vedligeholde dit tagpaptag

Boligejere med et korrekt udført tagpaptag med to lag kan sove trygt, selvom det regner, rusker og sner udenfor. kan boligejeren regne med mindst 50 års levetid på et korrekt udført tagpaptag med to-lags SBS-løsning. Men for at sikre den lange levetid – og måske endda få endnu flere år ud af taget – er det vigtigt at vedligeholde det løbende.

Moderne tagpap skal i sig selv ikke vedligeholdes, men for at sikre taget en lang levetid samler vi her en række gode råd om, hvordan hele taget skal vedligeholdes, så man opnår den lange levetid.

Hvis du skal sikre din tag den længst mulige levetid, er det derfor en god idé at kigge taget efter løbende og lave en enkel vedligeholdelse.

Når du vedligeholder taget, så sikrer du den lange levetid og du undgår skader, der kan gå ud over den underliggende tagkonstruktion.

Efterse dit tag to gange om året

Det almindelige vedligehold af et tagpaptag indebærer, at man to gange om året går op på taget for at kontrollere tagets tilstand.

1. Du skal feje taget

Man skal feje taget fri for blade og snavs. Hvis der har været håndværkere på taget for at udføre arbejde på en anden bygningsdel, så bør man efterse taget for søm, skruer og andre materialerester.

2. Rens tagnedløb og tagrende

Man skal rense tagnedløb og tagrender for blade og andet. Samtidig skal man tjekke, at der er et bladfang i hvert tagnedløb. Dette bladfang forhindrer, at blade grene og andet kommer ned i afløbsrøret og tilstopper systemet.

Man kan selv sætte et nyt bladfang i, hvis der er behov for det.

Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere en to gange om året.

3. Fjern løse skifersten

Fjern løse skifersten, der har samlet sig i skotrende, bag ovenlys og lignende.

Tagpappen er fra fabrikken fremstillet med et overskud af skifersten, der i de første par år vil blæse sammen på taget. Tabet af denne overskudsskifer har ikke indflydelse på tagets levetid.

4. Tjek tagets kanter

Man skal efterse tagets kanter for revner i inddækningen. Kontroller også, at aluminiumskapslen sidder godt fast – hvis ikke, kan den eftersømmes med aluminiumssøm.

5. Efterse fuger

Inddækningen er normalt afsluttet med en liste og fuge når tagfladen støder op mod en mur eller en muret skorsten.

Fuger er ret udsat for blandt andet sollys. Tjek derfor, at den ikke er revnet, knækket eller sidder løs.

Elastiske fuger omkring fugeskinner mv. skal tjekkes, og om nødvendigt udskiftes hvert femte år.

6. Undersøg hætter, ovenlysvinduer etc.

Hætter, ovenlysvinduer, skorstene osv. skal man også tjekke. Undersøg også, at inddækningen og fugen er hel og ubeskadiget. Flangeinddækninger skal tjekkes med fugemasse hvert femte år.

7. Sne skal som hovedregel ikke fjernes

Man skal normalt ikke fjerne sne fra taget, da taget er beregnet til at kunne bære snelasten.

Hvis man af andre grunde alligevel er nødt til at fjerne sne, skal man gøre det forsigtigt, og man må kun anvende en kost, for ikke at beskadige tagdækningen.

Lad tagdækkeren klare følgende opgaver

Reparation af større revner og buler

Moderne tagpap har stor styrke og elasticitet og vil derfor under normale forhold kunne holde i mange år uden reparationer og udskiftning.

Sker der alligevel en perforering af tagpappet, så skal der repareres ved at svejse et nyt stykke tagpap på.

Dampbuler

I nogle tilfælde kan der  opstå de såkaldte dampbuler.

Det vil sige luftlommer mellem de to lag tagdækning, der hæver, når solvarmen får luften til at udvide sig. Dampbuler skal skæres op, klæbes ned til underlaget, og reparationen dækkes med et stykke nyt tagpap.

Kontakt os og hør mere om vedligeholdelse

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du kunne tænke dig at høre mere om vores forskellige vedligeholdelser, hvis du har brug for rådgivning og vejledning, eller hvis du ønsker at indhente et uforpligtende tilbud.

Vi ser frem til at høre fra dig.